Následující ročník konference proběhne 22. - 23. října 2019.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O KONFERENCI
KONFERENCE INMED 2018

Konference INMED 2018 byla v pořadí 18. ročníkem této již tradiční akce organizované společností STAPRO s. r. o. Letošní sympozium se pořádalo ve dnech 23. - 24. října 2018 v Sukově síni Domu Hudby v Pardubicích. Předmětem konference jsou především informační systémy jako nástroj efektivního zdravotnictví. Zdravotnická informatika je významnou a v současnosti již nezbytnou podporou provozních a rozhodovacích procesů v českém a slovenském zdravotnictví. Za řadu let svého trvání si konference INMED získala oblibu mezi širokou odbornou, ale také laickou veřejností. Především v posledních letech dosáhla konference vysokého společenského a odborného významu.

Rozložení účastníků na konferenci INMED 2017 bylo následující:

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ
23. - 24. října 2018
10:00 - 18:00
Dům hudby v Pardubicích
Pardubický zámek
ORGANIZÁTOŘI KONFERENCE
Konference je pořádána společně Univerzitou Pardubice, Statutárním městem Pardubice a firmou STAPRO s. r. o.
a STAPRO Slovensko s.r.o.

Univerzita Pardubice - zastoupená rektorem prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc.
STAPRO s. r. o. - zastoupené výkonným ředitelem a jednatelem Ing. Leošem Raibrem
STAPRO Slovensko s. r. o. - zastoupené ředitelem a jednatelem Ing. Janem Nezkusilem
ZÁŠTITA KONFERENCE

Ministr zdravotnictví ČR, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, převzal osobní záštitu nad letošním
ročníkem konference INMED.

Konference INMED 2018 se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Pardubic Ing. Martin Charvát.

Záštitu nad letošním ročníkem konference INMED převzala i Asociace krajů ČR.
Jaký byl 18. ročník?