Letošní ročník konference proběhl 10. - 11. října 2017.
PREZENTACE Z KONFERENCE
Vzdělávací akce byla pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (č. akce 48712) – 9 kreditů.
úterý – 10. 10. 2017
Krajské zdravotnictví
„Jaká jsou pro regionální poskytovatele zdravotní péče hlavní témata roku 2017 a co očekávat od roku 2018? Co přinesou výzvy IOP 2x z oblasti eGovernment/eHealth?“
Garant bloku: Ing. Michal Břeň
 
MUDr. Tomáš Gottvald,
generální ředitel
a předseda představenstva,
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 
MUDr. Radomír Maráček,
předseda představenstva,
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
 
Doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.,
Fakulta zdravotnických studií,
Univerzita Pardubice
 
MUDr. Martin Gebauer,
náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje
pro oblast zdravotnictví
Buďme sdílní!
„Naše cesta je směrem sdílení – odkláníme se od centralizace“
Garant bloku: Ing. Jan Horák
 
Martin Touš, ředitel IT,
MediClinic a.s.
Právní pohled na zabezpečení zdravotnické dokumentace
„Chyby při vedení zdravotnické dokumentace“
Garant bloku: MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D.
 
MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová,
MBA, předsedkyně odborné
společnosti revizního
lékařství JEP, Vedoucí
Subkatedry revizního
lékařství IPVZ,
Vedoucí Odboru zdravotnictví
Krajského úřadu
Středočeského kraje
 
PhDr. Jitka Krocová
předsedkyně plzeňského regionu
ČAS
Katedra ošetřovatelství a porodní
asistence, Fakulta zdravotnických
studií ZČU v Plzni

Mgr. Nina Müllerová
FN Plzeň, členka Prezidia ČAS
 
JUDr. Lukáš Prudil,
AK Prudil a spol., s.r.o.
 
Doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství,
Pracoviště nelékařských oborů,
LF MU Brno
 
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
advokát, Katedra občanského práva
a Centrum zdravotnického práva
Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze
 
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Lektor D&D Health s.r.o.,
Head of Pharmaceutical and Healthcare
Practice PwC Legal s.r.o.
středa – 11. 10. 2017
Úhrady zdravotní péče
„Rok 2018 - jaké lze očekávat změny mezi plátci a nemocnicemi ve vazbě na končící platnost smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb? A lze očekávat v mechanismu úhrad nemocnic změny zásadního charakteru?“
Garant bloku: RNDr. Marcela Ambrožová
 
Ing. Helena Rögnerová,
ředitelka odboru dohledu
nad zdravotními pojišťovnami, MZ ČR
 
Ing. Ladislav Friedrich, CSc.,
ředitel OZP,
prezident Svazu
zdravotních pojišťoven
 
Mgr. Ivana Koudelková, MBA,
vedoucí odboru zdravotního
pojištění FN MOTOL
 
Ing. Jan Linda
vedoucí projektu DRG Restart,
Ústav zdravotnických informací
a statistiky ČR
 
Každý blok byl ukončen otevřenou diskuzí k tématu. Součástí konference byla i expozice firem, které působí na trhu informačních technologií.

Na konferenci INMED 2018 se můžete přihlásit pouze prostřednictvím on-line formuláře.