Konference proběhne 30. - 31. října 2019 v EA Hotelu Tereziánský dvůr, Hradec Králové.
PROGRAM KONFERENCE
KRAJSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ
Cílem bloku je být platformou pro sdílení zkušeností s řešením aktuálních výzev českého zdravotnictví a prezentace vizí dlouhodobějšího rozvoje zdravotní péče na regionální úrovni. O své poznatky, myšlenky a přístupy se s Vámi jako každý rok přijedou podělit ti nejpovolanější z řad zřizovatelů a manažerů krajských zdravotnických zařízení.
Úhrady zdravotní péče
Pro rok 2020 odborná veřejnost očekává, že do mechanismu úhrad za akutní lůžkovou péči se již částečně promítnout výsledky DRG restart a začne se plošně používat v České republice vyvinutý grouper. V bloku Úhrady zdravotní péče proto budou účastníci seznámeni zástupcem MZ ČR jednak s východisky pro nastavení úhradových mechanismů v roce 2020 a se změnami ve filosofii úhrad oproti předchozím rokům. Následně v bloku vystoupí zástupce plátců i zástupce nemocnic s jejich pohledy na pozitiva a negativa navržených úhradových mechanismů v roce 2020.
Právní pohled
Právní blok již tradičně naznačuje postupy a řešení právních témat, které se nás při poskytování zdravotních služeb týkají. Všichni přednášející jsou jako již tradičně odborníci v daných oblastech právní problematiky, tedy jejich informace jsou nejen zajímavé, ale mají i velký praktický dopad.

Pokud jste se již přihlásili na konferenci INMED, ale dosud jste se nerozhodli, kterého workshopu se zúčastníte, můžete svou přihlášku editovat zde.
WORKSHOP: EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ
Panelový blok „Efektivní řízení operačních sálů“ seznámí účastníky s procesní analýzou efektivity provozu operačních sálů, které jsou z pohledu řízení nákladů nemocnice velmi důležité. Pokud si kladete otázky, zda máte dostatečnou kapacitu operačních sálů pro rozsah operačních výkonů současných či budoucích, jak je možné snížit náklady na personál nebo která složka nákladů je pro efektivitu kritická, uvítáme vaše dotazy a názory v rámci diskuse s expertem na danou problematiku. Představíme projekt analýzy efektivity operačních sálů a případnou softwarovou podporu pro efektivní řízení operačních provozů.
WORKSHOP: CONTROLLING V OBLASTI DRG A VYKAZOVÁNÍ POSKYTNUTÉ PÉČE
Panelový blok „Controlling v oblasti DRG a vykazování poskytnuté péče“ bude zahájen krátkou prezentací softwarových produktů Stapra pro danou oblast, účastníci budou seznámeni s možnostmi využití daných produktů v praxi; následně pak bude ze strany uživatelů sděleno konkrétní využití daných produktů v reálných podmínkách nemocnice. Závěrem pak očekáváme diskuzi na téma dalšího rozvoje softwarových nástrojů v oblasti controllingu lůžkové péče a očekávání jejich přínosů pro efektivní řízení nemocnice.
WORKSHOP: eHealth, NIX-ZD a Pacientský souhrn v praxi
Panelový blok „eHealth, NIX-ZD a Pacientský souhrn v praxi“ bude zahájen krátkou prezentací na téma projektu NIX-ZD s reálnou ukázkou zapojení e-Health Stapro do tohoto projektu. Cílem navazujícího workshopu je vysvětlení přidané hodnoty připojení poskytovatelů zdravotních služeb k NIX-ZD a diskuze na téma eHealth v České Republice, Pacientského souhrnu a technickými, legislativními a jinými okolnostmi s nimi spojenými.