Konference proběhne 30. - 31. října 2019 v EA Hotelu Tereziánský dvůr, Hradec Králové.
PROGRAM KONFERENCE
KRAJSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ
Garant bloku: Ing Michal Břeň
Cílem bloku je být platformou pro sdílení zkušeností s řešením aktuálních výzev českého zdravotnictví a prezentace vizí dlouhodobějšího rozvoje zdravotní péče na regionální úrovni. O své poznatky, myšlenky a přístupy se s Vámi jako každý rok přijedou podělit ti nejpovolanější z řad zřizovatelů a manažerů krajských zdravotnických zařízení.

Přednášející
– MUDr. Tomáš Gottvald, Generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
– Ing. Marek Kýhos, MBA, Předseda představenstva a MUDr. Pavel Vepřek, Člen představenstva
  Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.
– MUDr. Radomír Maráček – Předseda představenstva, Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
– Mgr. František Boháček – Ústřední ředitel ČSSZ
– Mgr. Kryštof Zrcek – Ředitel sekce sociálního pojištění ČSSZ
Úhrady zdravotní péče
Garant bloku: RNDr. Marcela Ambrožová
Pro rok 2020 odborná veřejnost očekává, že do mechanismu úhrad za akutní lůžkovou péči se již částečně promítnout výsledky DRG restart a začne se plošně používat v České republice vyvinutý grouper. V bloku Úhrady zdravotní péče proto budou účastníci seznámeni zástupcem MZ ČR jednak s východisky pro nastavení úhradových mechanismů v roce 2020 a se změnami ve filosofii úhrad oproti předchozím rokům. Následně v bloku vystoupí zástupce plátců i zástupce nemocnic s jejich pohledy na pozitiva a negativa navržených úhradových mechanismů v roce 2020.

Přednášející
– Ing. Helena Rögnerová, Náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ministerstvo zdravotnictví České republiky
– MUDr. Eduard Sohlich, MBA, Předseda Asociace českých a moravských nemocnic
– Ing. David Šmehlík, MHA – Náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, VZP ČR
– Ing. Ladislav Friedrich – Prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Právní pohled
Garant bloku: MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D., MBA
Právní blok již tradičně naznačuje postupy a řešení právních témat, které se nás při poskytování zdravotních služeb týkají. Všichni přednášející jsou jako již tradičně odborníci v daných oblastech právní problematiky, tedy jejich informace jsou nejen zajímavé, ale mají i velký praktický dopad.

Přednášející
– JUDr. Soňa Matochová, Ph. D., Vedoucí oddělení analytického Úřad pro ochranu osobních údajů
– doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., Vedoucí katedry – Katedra mezinárodního a evropského práva,
  Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
– RNDr. Renata Podstatová – Jednatelka a konzultantka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví
– Mgr. Simona Žabková – Konzultantka a auditorka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví

Pokud jste se již přihlásili na konferenci INMED, ale dosud jste se nerozhodli, kterého workshopu se zúčastníte, můžete svou přihlášku editovat zde.
WORKSHOP: EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ
Panelový blok „Efektivní řízení operačních sálů“ seznámí účastníky s procesní analýzou efektivity provozu operačních sálů, které jsou z pohledu řízení nákladů nemocnice velmi důležité. Pokud si kladete otázky, zda máte dostatečnou kapacitu operačních sálů pro rozsah operačních výkonů současných či budoucích, jak je možné snížit náklady na personál nebo která složka nákladů je pro efektivitu kritická, uvítáme vaše dotazy a názory v rámci diskuse s expertem na danou problematiku. Představíme projekt analýzy efektivity operačních sálů a případnou softwarovou podporu pro efektivní řízení operačních provozů.
Více informací naleznete zde.
WORKSHOP: CONTROLLING V OBLASTI DRG A VYKAZOVÁNÍ POSKYTNUTÉ PÉČE
Panelový blok „Controlling v oblasti DRG a vykazování poskytnuté péče“ bude zahájen krátkou prezentací softwarových produktů společnosti STAPRO pro danou oblast, účastníci budou seznámeni s možnostmi využití daných produktů v praxi; následně pak proběhne debata na téma controllingu ve zdravotnických zařízeních: pozvaní hosté se podělí o své zkušenosti z praxe, posluchači budou mít stejnou příležitost v řízené diskuzi.
Z kapacitních důvodů bude workshop rozdělen dle zaměření účastníků:
– Pro poskytovatele zdravotní péče
– Pro plátce zdravotní péče
Více informací naleznete zde.
WORKSHOP: eHealth, NIX-ZD a Pacientský souhrn v praxi
Panelový blok „eHealth, NIX-ZD a Pacientský souhrn v praxi“ bude zahájen krátkou prezentací na téma projektu NIX-ZD s reálnou ukázkou zapojení e-Health Stapro do tohoto projektu. Cílem navazujícího workshopu je vysvětlení přidané hodnoty připojení poskytovatelů zdravotních služeb k NIX-ZD a diskuze na téma eHealth v České Republice, Pacientského souhrnu a technickými, legislativními a jinými okolnostmi s nimi spojenými.
Více informací naleznete zde.