Následující ročník konference proběhne 23. - 24. října 2018.
REGISTRACE A ÚHRADA POPLATKŮ

Na konferenci INMED 2018 se můžete přihlásit pouze prostřednictvím on-line formuláře.

Registrace na konferenci byla ukončena. V případě zájmu o účast se registrujte na místě.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek zahrnuje účast na všech přednáškách dvoudenní konference, servis pro účastníky konference, doprovodné tiskové materiály, jmenovku, občerstvení během přednáškových programů (kávu, nealkoholické nápoje, chlebíčky apod.) a oběd formou švédského stolu. Účastnický poplatek též zahrnuje vstup na společenský večer, který se již tradičně koná v nádherných prostorách na Pardubickém zámku, kde se mimo jiné můžete těšit na bohatý raut. Účastnický poplatek je nevratný, ale v případě neúčasti za sebe můžete vyslat náhradníka nebo vám na požádání budou zaslány veškeré sjezdové materiály.
VÝŠE ÚČASTNICKÉHO POPLATKU
Ceny zahrnují DPH (21%).

registrace a úhrada poplatků od 1. 2. 2018 do 31. 3. 2018:
přednášející – zdarma
účastník zdravotnické zařízení - 1800 Kč
účastník komerční organizace - 3000 Kč

registrace a úhrada poplatků od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018:
přednášející – zdarma
účastník zdravotnické zařízení - 2500 Kč
účastník komerční organizace - 4000 Kč

registrace a úhrada poplatků od 1. 5. 2018 do 10. 10. 2018:
přednášející – zdarma
účastník zdravotnické zařízení 3500 Kč
účastník komerční organizace 7000 Kč

Účastník NIS VIP do 30. 6. 2018
účastník zdravotnické zařízení 2500 Kč
účastník komerční organizace 4000 Kč


registrace a úhrada poplatků od 11. 10. 2018 a na místě:
přednášející – zdarma
účastník zdravotnické zařízení - 4500 Kč
účastník komerční organizace - 7000 Kč

Prosíme, aby komerční organizace před registrací kontaktovaly Ing. Lucii Černou (cerna@stapro.cz, +420 467 003 111)
PLATBY
Účastnický poplatek poukazujte převodem na STAPRO s. r. o., IČ: 135 83 531, DIČ: CZ699004728, číslo účtu 179944561/0100 KB Pardubice. Pro plátce mimo ČR uvádějte číslo účtu ve formě IBAN CZ71 0100 0000 0001 7994 4561, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, Komerční banka a. s., pobočka Pardubice, Nám. Republiky 222, Pardubice. Při platbě uvádějte variabilní symbol, který se vám zobrazí na konci přihlašovacího procesu po vyplnění on-line přihlášky. Tento variabilní symbol je nutné uvést správně, aby vaše platba mohla být identifikována.
UBYTOVÁNÍ
Rezervace ubytování je součástí on-line přihlašovacího formuláře. Vaše objednávky budeme vyřizovat v pořadí podle data odeslání přihlášky. Ceny ubytování jsou uvedeny včetně snídaně. Ubytování budete hradit individuálně v hotelu. Nabídku ubytování naleznete zde.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Stornovací poplatky:
V případě neúčasti se nevrací registrační poplatek, ale je možné vyslat za sebe jiného účastníka nebo vám na vyžádání organizátor zašle veškeré konferenční materiály.
Ubytování:
  • do 31. srpna 2018 je možno stornovat ubytování bez poplatku
  • do 14. září 2018 činí stornovací poplatek 20 % z objednané ceny včetně rezervace ubytování
  • do do 30. září 2018 činí stornovací poplatek 50 % z objednané ceny včetně rezervace ubytování
  • od 1. října 2018 činí stornovací poplatek 100 % z objednané ceny včetně rezervace ubytování
Storno ubytování je nutné provést písemně e-mailem na adrese adamec@stapro.cz.
V případě, že ubytování nestornujete, bude vám nebo přihlašující organizaci vyfakturováno v plné výši.


Přednášky prezentujících jsou bezplatné.