PONDĚLÍ – 4. 10. 2021

KRAJSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Garant bloku: Ing. Michal Břeň

Cílem bloku Krajské zdravotnictví je především sdílení zkušeností s řešením aktuálních výzev českého zdravotnictví a prezentování vize dlouhodobějšího rozvoje zdravotní péče na regionální úrovni. O své poznatky, myšlenky a přístupy se s Vámi jako každý rok přijedou podělit ti nejpovolanější z řad zřizovatelů a manažerů krajských zdravotnických zařízení.

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE

Garant bloku: RNDr. Marcela Ambrožová

V rámci bloku Úhrady zdravotní péče budou účastníci seznámeni zástupcem MZ ČR jednak s východisky pro nastavení úhradových mechanismů v roce 2022 a také se změnami ve filosofii úhrad oproti předchozím rokům. Následně v bloku vystoupí zástupce plátců i zástupce nemocnic s jejich pohledy na pozitiva a negativa navržených úhradových mechanismů v roce 2022.

PRAVNÍ ASPEKTY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Garant bloku: MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D., MBA, LL.M

Tradiční právní blok představuje postupy a řešení aktuálních právních témat, která se nás při poskytování zdravotních služeb týkají. Všichni přednášející jsou odborníci v oblastech právní problematiky, jejich informace jsou nejen zajímavé, ale mají i velký praktický dopad.                                                                       

ÚTERÝ – 5. 10. 2021

Workshop 1: AKTUÁLNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU TÝKAJÍCÍ SE COVID SITUACE A CZ-DRG

Ing. Věra Kovářová, RNDr. Marcela Ambrožová

1. TÉMA: ROK COVIDU V ŘÍZENÍ NEMOCNIC

 • Jak se covidová situace projevila na standardní péči?
 • Jak jste zvládli sledovat změny v metodice úhrad v průběhu pandemické situace (organizační opatření, kompenzační vyhlášky,…)?
 • Jakou podporu a nástroje v oblasti informačních technologií jste v době pandemie nejvíce ocenili?
  •  

2. TÉMA: CZ-DRZ – ZVLÁDLI JSME JEHO ROZJEZD?

 • Jak zpětně hodnotíte připravenost vašeho zařízení na CZ-DRG?
 • Srovnání IR-DRG a CZ-DRG z pohledu poskytovatele zdravotní péče
 • Zkušenosti STAPRO z analýz a školení a doporučení do dalšího roku                                     
 •  

Workshop 2: ONLINE SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA PACIENTA V PRAXI

Ing. Daniel Rzyman, Ing. Petra Bičišťová, Ing. Adrián Petrik, Ing. Jiří Kubica, MUDr. Otakar Lucák

1. TÉMA: JAK COVID ZMĚNIL SVĚT WEBOVÉHO OBJEDNÁVÁNÍ? 

 • Zkušenosti se zaváděním centrálního rezervačního systému pro COVID slovy autorů
 • Očkovací modul STAPRO
 • Integrace Reservatic se systémy STAPRO

 

2. TÉMA: TELEMEDICÍNA, TELEMONITORING A VZDÁLENÁ PÉČE O PACIENTA

 • Technické zajištění vzdáleného dohledu nad pacienty 
 • Telemedicína v nemocničním prostředí
 • Elektronizace komunikace a minimalizace kontaktu                                 
 •