PONDĚLÍ – 4. 10. 2021

8.30 – 9.30 hodin 
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE

10.00 – 10.15 hodin 
ZAHÁJENÍ KONFERENCE

10.15 – 12.00 hodin 
KRAJSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

KRAJSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Garant bloku: Ing. Michal Břeň

Přednášející:

 • JUDr. Martin Netolický, Ph.D. – hejtman Pardubického kraje
 • Ing. Petr Pavlinec – vedoucí odboru informatiky, KrÚ Kraje Vysočina
 • Ing. Martin Zeman, DMS – ředitel odboru IT a elektronizace zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 
Cílem bloku Krajské zdravotnictví je především sdílení zkušeností s řešením aktuálních výzev českého zdravotnictví a prezentování vize dlouhodobějšího rozvoje zdravotní péče na regionální úrovni. O své poznatky, myšlenky a přístupy se s Vámi jako každý rok přijedou podělit ti nejpovolanější z řad zřizovatelů a manažerů krajských zdravotnických zařízení.

12.00 – 13.30 hodin 
OBĚD

13.30 – 15.00 hodin 
ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE

Garant bloku: RNDr. Marcela Ambrožová

Přednášející: 

 • Ing. Helena Rögnerová – náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Ing. Jiří Mrázek, MBA – ředitel odboru úhrad zdravotní péče, VZP ČR
 • MUDr. Eduard Sohlich, MBA – předseda AČMN (Asociace českých a moravských nemocnic)
 
V rámci bloku Úhrady zdravotní péče budou účastníci seznámeni zástupcem MZ ČR jednak s východisky pro nastavení úhradových mechanismů v roce 2022 a také se změnami ve filosofii úhrad oproti předchozím rokům. Následně v bloku vystoupí zástupce plátců i zástupce nemocnic s jejich pohledy na pozitiva a negativa navržených úhradových mechanismů v roce 2022.

15.00 – 15.30 hodin 
COFFEE BREAK

15.30 – 17.00 hodin 
PRÁVNÍ ASPEKTY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

PRAVNÍ ASPEKTY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Garant bloku: MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D., MBA, LL.M

Přednášející: 

 • JUDr. Ondřej Dostál Ph.D., LL.M.  – právník a vysokoškolský učitel se specializací na zdravotnické právo
 • Ondřej Profant – předseda podvýboru pro egovernment PSP ČR, vedoucí resortního týmu informatika Pirátů
 • Martin Švéda – vedoucí oddělení regulace soukromého sektoru, NÚKIB
Tradiční právní blok představuje postupy a řešení aktuálních právních témat, která se nás při poskytování zdravotních služeb týkají, letos s podtitulem "Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví". Všichni přednášející jsou odborníci v oblastech právní problematiky, jejich informace jsou nejen zajímavé, ale mají i velký praktický dopad.                                                                      

Od 19.00 hodin  
SPOLEČENSKÝ VEČER NA ZÁMKU

ÚTERÝ – 5. 10. 2021

09.30 – 10.00 hodin  
ZAHÁJENÍ DRUHÉHO DNE KONFERENCE

10.00 – 12.00 hodin  
WORKSHOPY

Workshop 1: AKTUÁLNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU TÝKAJÍCÍ SE COVID SITUACE A CZ-DRG

Přednášející: Ing. Věra Kovářová; RNDr. Marcela Ambrožová

1. TÉMA: ROK COVIDU V ŘÍZENÍ NEMOCNIC

 • Jak se covidová situace projevila na standardní péči?
 • Jak jste zvládli sledovat změny v metodice úhrad v průběhu pandemické situace (organizační opatření, kompenzační vyhlášky,…)?
 • Jakou podporu a nástroje v oblasti informačních technologií jste v době pandemie nejvíce ocenili?
  •  

2. TÉMA: CZ-DRZ – ZVLÁDLI JSME JEHO ROZJEZD?

 • Jak zpětně hodnotíte připravenost vašeho zařízení na CZ-DRG?
 • Srovnání IR-DRG a CZ-DRG z pohledu poskytovatele zdravotní péče
 • Zkušenosti STAPRO z analýz a školení a doporučení do dalšího roku                                     

Workshop 2: ONLINE SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA PACIENTA V PRAXI

Přednášející: Ing. Daniel Rzyman; Ing. Petra Bičišťová; Ing. Adrián Petrik; Ing. Jiří Kubica; MUDr. Otakar Lucák

1. TÉMA: JAK COVID ZMĚNIL SVĚT WEBOVÉHO OBJEDNÁVÁNÍ? 

 • Zkušenosti se zaváděním centrálního rezervačního systému pro COVID slovy autorů
 • Očkovací modul STAPRO
 • Integrace Reservatic se systémy STAPRO


2. TÉMA: TELEMEDICÍNA, TELEMONITORING A VZDÁLENÁ PÉČE O PACIENTA

 • Technické zajištění vzdáleného dohledu nad pacienty 
 • Telemedicína v nemocničním prostředí
 • Elektronizace komunikace a minimalizace kontaktu                                 

12.00 – 12.30 hodin  
RAUTOVÉ OBČERSTVENÍ