PONDĚLÍ – 4. 10. 2021

KRAJSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Garant bloku: Ing. Michal Břeň

Cílem bloku Krajského zdravotnictví je především sdílení zkušeností s řešením aktuálních výzev českého zdravotnictví a prezentování vize dlouhodobějšího rozvoje zdravotní péče na regionální úrovni. O své poznatky, myšlenky a přístupy se s Vámi jako každý rok přijedou podělit ti nejpovolanější z řad zřizovatelů a manažerů krajských zdravotnických zařízení.

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE

Garant bloku: RNDr. Marcela Ambrožová

V rámci bloku Úhrady zdravotní péče budou účastníci seznámeni zástupcem MZ ČR jednak s východisky pro nastavení úhradových mechanismů v roce 2022 a také se změnami ve filosofii úhrad oproti předchozím rokům. Následně v bloku vystoupí zástupce plátců i zástupce nemocnic s jejich pohledy na pozitiva a negativa navržených úhradových mechanismů v roce 2022.

PRAVNÍ ASPEKTY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Garant bloku: MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D., MBA, LL.M

Tradiční právní blok představuje postupy a řešení aktuálních právních témat, které se nás při poskytování zdravotních služeb týkají. Všichni přednášející jsou odborníci v oblastech právní problematiky, tedy jejich informace jsou nejen zajímavé, ale mají i velký praktický dopad.

ÚTERÝ – 5. 10. 2021

Workshop 1:
AKTUÁLNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU TÝKAJÍCÍ SE COVID SITUACE A CZ-DRG

Ing. Věra Kovářová

Od 90. let se pohybuje v oblasti IS ve zdravotnictví, vyzkoušela si také pohled z úhlu poskytovatele jako ředitelka nemocnice. V současnosti je produktovým manažerem MIS FONS Reports a řídí oddělení, ve kterém se MIS FR vyvíjí a implementuje.

RNDr. Marcela Ambrožová

Dlouholetý expert na smluvní vztahy, úhradové vyhlášky, plnění parametrů úhrad a odhady úhrad. Předchozí zkušenosti z VZP využívá jednak pro expertní konzultační služby a jednak jako analytik každoročních upgradů úhradových vyhlášek.

1. TÉMA: ROK COVIDU V ŘÍZENÍ NEMOCNIC


Podtémata

  • Jak se covidová situace projevila na standardní péči
  • Jak jste zvládali sledovat změny v metodice úhrad v průběhu pandemické situace (organizační opatření, kompenzační vyhlášky,…)
  • Jakou podporu a nástroje v oblasti informačních technologií jste v době pandemie nejvíce ocenili


2. TÉMA: CZ-DRG – ZVLÁDLI JSME JEHO ROZJEZD?


Podtémata

  • Jak zpětně hodnotíte připravenost vašeho zařízení na CZ-DRG
  • Srovnání IR-DRG a CZ-DRG z pohledu poskytovatele zdravotní péče
  • Zkušenosti společnosti STAPRO z analýz a školení a doporučení do dalšího roku

Workshop 2:
ON-LINE SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA PACIENTA V PRAXI

Ing. Daniel Rzyman

Vzděláním informatik, manažer. Od roku 2013 vedl různé projekty z oblasti pojišťovnictví, bezpečnosti a také mobilních aplikací. Působil jako produktový manažer společnosti AVG a podílel se na spojení dvou celosvětově uznávaných antivirů do jednoho výkonného bezpečnostního celku (AVG + avast). Od roku 2018 působí v oblasti projektů týkajících se elektronizace zdravotnictví. Podílel se na specifikaci a vývoji portálu pacienta a také propojení výměnných sítí STAPRO s národním kontaktním místem pro elektronické zdravotnictví.

Ing. Petra Bičišťová

Vzděláním informatik. Od roku 1995 působí v oblasti zdravotnické informatiky. Účastnila se několika projektů implementace NIS do nemocnic. Nejdřív na straně FN, později na straně dodavatelské firmy. Prošla různými pracovními činnostmi od podpory uživatelů po práci konzultanta, analytika, vedení několika implementačních projektů NIS v roli projektového manažera. V současné době je produktovým manažerem klinické části NIS ve společnosti STAPRO.

Ing. Adrián Petrik

Vzděláním ekonom. Od roku 2005 působil ve společnosti STAPRO SLOVENSKO nejprve jako konzultant, později jako obchodní manažer a v současné době jako obchodní ředitel. Zúčastnil se několika implementací nemocničních informačních systémů od malých zákazníků až po Univerzitu v Bratislavě. Za nejvýznamnější implementaci lze považovat Nemocnice nové generace Michalovce, kde bylo předmětem dodávky několik nadčasových modulů jako centrální příprava léků, plovoucí lůžka, kanban pro SSM nebo systémy včasného varování (Early Warning Score) s integrací monitorů vitálních funkcí VC 150 od společnosti GE.

Ing. Jiří Kubica

Vzděláním informatik. Od roku 2002 podniká v oblasti vývoje internetových projektů. Podílí se na realizaci systémů v oblasti školství, zdravotnictví i komerční sféře. Je jedním ze zakladatelů projektu Reservatic. Aktuálně zastřešuje vývoj produktu Reservatic včetně rezervačního modulu pro AG/PCR testování a očkování COVID-19.

1. TÉMA: JAK COVID ZMĚNIL SVĚT WEBOVÉHO OBJEDNÁVÁNÍ?

Podtéma: Zkušenosti se zaváděním centrálního rezervačního systému pro COVID slovy autorů
Prezentující: MUDr. Otakar Lucák, Ing. Jiří Kubica
Téma zaměřené na objednávání na testy i očkování. Posluchači se dozví, co všechno se během vývoje centrálního rezervačního systému muselo řešit, jaké byly největší komplikace a výzvy. Součástí budou také komplexní statistky ohledně objednávání pacientů.
Podtéma: Očkovací modul STAPRO
Prezentující: Ing. Petra Bičišťová
Toto podtéma je zaměřené na integraci aplikace OČKO s klinickým informačním systémem pomocí očkovacího modulu.
Podtéma: Integrace Reservatic se systémy STAPRO
Prezentující: Ing. Daniel Rzyman
Zájemci se mohou těšit na ukázku integrace webového objednávání Reservatic s produktem FONS Enterprise. Dále na ukázku novinek webového objednávání (geolokace, prohledávání napříč odborností, telekonzultace) a nového uživatelského rozhraní.


2. TÉMA: TELEMEDICÍNA, TELEMONITORING A VZDÁLENÁ PÉČE O PACIENTA

Podtéma: Technické zajištění vzdáleného dohledu nad pacienty
Prezentující: Ing. Daniel Rzyman
Podtéma nabízí představení nového produktu a tedy Portálu pro telemedicínu. Telemonitoring, dohledové centrum, early warning and scoring systém.

Podtéma: Telemedicína v nemocničním prostředí
Prezentující: Ing. Adrián Petrík
Zájemci se mohou těšit na ukázku monitorovacího zařízení a zkušeností s realizací Nemocnice nové generace Michalovce (SK).
Podtéma: Elektronizace komunikace a minimalizace kontaktu
Prezentující: Ing. Daniel Rzyman, Daniel Petričko, MUDr. Otakar Lucák
Zájemci se dozví, jaké jsou v dnešní době trendy v rámci elektronizace komunikace mezi pacientem, praktikem a zdravotním zařízením. Součástí bude ukázka aplikace Repositorium pro vzdálenou výměnu dokumentů, dále aplikace pro chat mezi lékařem a pacientem a také videokonference umožňující telekonzultaci stavu pacienta.