Konference INMED – Digitalizace českého zdravotnictví


Konference INMED nabízí ve dvou dnech odborného programu rozsáhlé spektrum informací z oblasti zdravotnictví v digitálním světě.

Přináší aktuální témata a okruhy problémů, se kterými se každý den setkává nejen management zdravotnických zařízení a pracovníci oddělení, ale také advokáti či představitelé krajů a pojišťovacích institucí. Většina z nich se navíc musí neustále potýkat s nově vznikající legislativou a přizpůsobovat se novým pravidlům. Tradiční bloky přednášek budou věnované Krajskému zdravotnictví
a Úhradám zdravotní péče. Dále se zaměříme na zdravotnictví z Právního pohledu.

Generalní partner konference

Odborný partner konference

Organizátor konference