KRAJSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Garant bloku: Ing. Michal Břeň

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. – hejtman Pardubického kraje

Ing. Petr Pavlinec – vedoucí odboru informatiky, KrÚ Kraje Vysočina

Ing. Martin Zeman, DMS – ředitel odboru IT a elektronizace zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví ČR

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE

Garant bloku: RNDr. Marcela Ambrožová

Ing. Helena Rögnerová – náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ing. Jiří Mrázek, MBA – ředitel odboru úhrad zdravotní péče, VZP ČR

MUDr. Eduard Sohlich, MBA – předseda AČMN (asociace českých a moravských nemocnic)

PRAVNÍ ASPEKTY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Garant bloku: MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D., MBA, LL.M.

JUDr. Ondřej Dostál Ph.D., LL.M.  – právník a vysokoškolský učitel se specializací na zdravotnické právo

Ondřej Profant – předseda podvýboru pro egovernment PSP ČR, vedoucí resortního týmu informatika Pirátů

Martin Švéda – vedoucí oddělení regulace soukromého sektoru, NÚKIB

Přednášející: Ing. Věra Kovářová; RNDr. Marcela Ambrožová

 

1. TÉMA: ROK COVIDU V ŘÍZENÍ NEMOCNIC 

2. TÉMA: CZ-DRZ – ZVLÁDLI JSME JEHO ROZJEZD?                              

 

Přednášející: Ing. Daniel Rzyman; Ing. Petra Bičišťová; Ing. Adrián Petrik; Ing. Jiří Kubica; Ing. Martin Mudra

 

1. TÉMA: JAK COVID ZMĚNIL SVĚT WEBOVÉHO OBJEDNÁVÁNÍ? 

2. TÉMA: TELEMEDICÍNA, TELEMONITORING A VZDÁLENÁ PÉČE O PACIENTA