GOLD PARTNER

100 000 Kč bez DPH

inmed-fn-ikony-01

Uvedení loga a označení firmy na webu vč. prolinku na web společnosti, ve sborníku a v přednáškovém sále.

inmed-fn-ikony-09

Umístění reklamního banneru v přednáškovém sále.

inmed-fn-ikony-10

Inzerce v programu konference, formát A5 barevná.

inmed-fn-ikony-02
Prezentační stánek v předsálí konference – výstavní plocha 4 m2 / stoly, židle, přípojka na el. proud a internet / vlastní panelová stěna.
inmed-fn-ikony-08

Promítání reklamy v přednáškovém sále při zahájení konference a během přestávek.

inmed-fn-ikony-04

Bezplatná registrace pro 3 osoby (vč. oběda a společenského večera).

inmed-fn-ikony-05

Distribuce firemních materiálů spolu s materiály konference (bude předáno účastníkům během registrace, zkompletované materiály dodá odběratel).

inmed-fn-ikony-06

Firemní článek ve sborníku konference.

inmed-fn-ikony-03

2–5 minutová prezentace – uvítání účastníků konference.

GENERÁLNÍ PARTNER

60 000 Kč bez DPH

inmed-fn-ikony-01

Uvedení loga a označení firmy na webu vč. prolinku na web společnosti, ve sborníku a v přednáškovém sále.

inmed-fn-ikony-09

Umístění reklamního banneru v přednáškovém sále.

inmed-fn-ikony-04

Bezplatná registrace pro 2 osoby (vč. oběda a společenského večera).

inmed-fn-ikony-02
Prezentační stánek v předsálí konference – výstavní plocha 4 m2 / stoly, židle, přípojka na el. proud a internet / vlastní panelová stěna.
inmed-fn-ikony-08

Promítání reklamy v přednáškovém sále při zahájení konference a během přestávek.

inmed-fn-ikony-05

Distribuce firemních materiálů spolu s materiály konference (bude předáno účastníkům během registrace, zkompletované materiály dodá odběratel).

inmed-fn-ikony-06

Firemní článek ve sborníku konference.

HLAVNÍ PARTNER

40 000 Kč bez DPH

inmed-fn-ikony-01

Uvedení loga a označení firmy na webu vč. prolinku na web společnosti, ve sborníku a v přednáškovém sále.

inmed-fn-ikony-10

Inzerce v programu konference, formát A5 barevná.

inmed-fn-ikony-05

Distribuce firemních materiálů spolu s materiály konference (bude předáno účastníkům během registrace, zkompletované materiály dodá odběratel).

inmed-fn-ikony-04

Bezplatná registrace pro 2 osoby (vč. oběda a společenského večera).

inmed-fn-ikony-09

Umístění reklamního banneru v přednáškovém sále.

PARTNER

35 000 Kč bez DPH

inmed-fn-ikony-09

Uvedení loga a označení firmy na webu vč. prolinku na web společnosti, ve sborníku a v přednáškovém sále.

inmed-fn-ikony-05

Distribuce firemních materiálů spolu s materiály konference (bude předáno účastníkům během registrace, zkompletované materiály dodá odběratel).

inmed-fn-ikony-10

Inzerce v programu konference, formát A5 barevná.

inmed-fn-ikony-04

Bezplatná registrace pro 1 osobu (vč. oběda a společenského večera).

INFORMAČNÍ STÁNEK

25 000 Kč bez DPH

inmed-fn-ikony-02
Výstavní plocha 2 m2 / stoly, židle, přípojka na el. proud a internet / vlastní panelová stěna.
inmed-fn-ikony-04

Bezplatná registrace pro 1 osobu (vč. oběda a společenského večera).

OBCHODNÍ
PODMÍNKY

O umístění expozice rozhoduje s konečnou platností organizátor akce, přičemž přihlíží v první řadě
k požadavkům objednatele. Cena objednané prezentace musí být uhrazena na základě vystavené
faktury od dodavatele akce nejpozději do 14 dnů po konferenci nebo dle ujednání podepsané
smlouvy.

ZRUŠÍ-LI OBJEDNATEL SVOU ÚČAST NA KONFERENCI
do 15. srpna 2021
činí stornovací poplatek 20 % z objednané ceny včetně rezervace ubytování
do 31. srpna 2021
činí stornovací poplatek 50 % z objednané ceny včetně rezervace ubytování
od 1. září 2021
činí stornovací poplatek 100 % z objednané ceny včetně rezervace ubytování
(O stornovací poplatek je dodavatel oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu prezentace)

Dodavatel je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu
objednané inzerce nebo expozice.

Bude-li konference zrušena z důvodu šíření nákazy COVID-19, bude vráceno 100 % partnerského poplatku.