Ing. Stanislav Bogdanov

ředitel odboru fondů, strategií a projektového řízení, MV ČR

Ing. Jiří Borej

koordinátor Národní strategie elektronického zdravotnictví, MZ ČR

Ing. Michal Čarvaš, MBA

předseda představenstva a ředitel Nemocnice Prachatice, předseda Asociace českých a moravských nemocnic

JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M., MHA

advokátka, dubanska & co.

doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH

zástupce ředitele pro zdravotní služby, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

Mgr. Jakub Dvořáček, MBA

náměstek ministra zdravotnictví ČR

Bc. Petr Foltýn

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ing. Jan Gábriš

vedoucí Národního centra elektronického zdravotnictví,

MZ ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA

prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

PhDr. Aleš Pekárek

vedoucí oddělení řízení, Řídící orgán IROP, MMR

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

JUDr. Radek Policar

vrchní ředitel pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR Ing. Norbert Schellong, MPH ředitel, Nemocnice Havířov

Ing. Tomáš Šedivec

vedoucí oddělení architektury informačních systémů veřejné správy, Odbor Hlavního architekta, Digitální a informační agentura – DIA

MUDr. Petr Šonka

předseda Sdružení praktických lékařů ČR

Rudolf Špoták

hejtman, Plzeňský kraj

MUDr. Soňa Šuláková

vedoucí lékařka, Ústav pro matku a dítě

JUDr. Vladimír Chrástecký

ředitel sekce Legislativa, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Mgr. Klára Jiráková

koordinátorka IT projektů, kraj Vysočina

Georgi Jordanov M.D.

Patient Journey Acceleration Lead, Czech Republic GM / REGION EUROPE PHARMA, NOVARTIS s.r.o.

Mgr. Lenka Kaška, LL.M.

ředitelka pro korporátní záležitosti, Pfizer

MUDr. Roman Kraus

senátor, předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR

Ing. Hynek Kružík

konzultant Národního centra elektronického zdravotnictví, MZ ČR

MUDr. Martin Kuba

hejtman, Jihočeský kraj

Ing. Petr Kuchař

zástupce ředitele, Digitální a informační agentura

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

obchodní náměstek FN Olomouc

Ing. Petr Pavlinec

vedoucí odboru informatiky, kraj Vysočina

Jan Pejchal

náměstek pro řízení informačních systémů, Krajská zdravotní, a.s.

doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

advokát, Šustek & CO., advokátní kancelář

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

předseda, ČLS JEP

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

přednosta I. interní kliniky – kardiologické FN Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí Národního telemedicínského centra FN Olomouc

JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová

statutární zástupce ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

ministr zdravotnictví ČR

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN Praha

MUDr. Miroslav Zvolský

vedoucí odboru Národní centrum elektronizace zdravotnictví, ÚZIS ČR