Digitalizace českého zdravotnictví 2023 – INMED

Pořadatel: EEZY Events & Education, s.r.o.

Generální partner: STAPRO s. r. o.

Odborný partner: Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb

Záštity:

 • MPSV Úřad vlády ČR
 • Asociace poskytovatelů
 • sociálních služeb
 • Česká kardiologická společnost, z.s.
 • ČAKO, z.s.

Termín konání: 1. června 2023 od 13.00 hod. do 2. června 2023 do 11.30 hod.

Místo konání: Hotel Grandior, Praha, Na Poříčí 1052/42, 110 00 Praha – Florenc

Program konference

Čtvrtek, 1. června 2023

12.00–13.00

Registrace

Moderátorka:

MUDr. Soňa Šuláková

13.00–13.30

Slavnostní zahájení, úvodní zdravice

 • Mgr. Jakub Dvořáček, MHA,  náměstek ministra zdravotnictví ČR
 • Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR a předseda správní rady ATDZ (videozdravice)
 • MUDr. Roman Kraus, MBA, předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR
 • Bc. Josef Pavlovic, náměstek ministra zdravotnictví ČR (videozdravice)
 • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, poslanec, přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice

13.00–14.15

Kam postoupila digitalizace v ČR?

Moderátorka:

MUDr. Soňa Šuláková

13.30–14.15

Projekty a organizace podílející se na rozvoji digitalizace a telemedicíny
Ing. Milan Blaha, Ph.D., vrchní ředitel sekce informačních a komunikačních technologií MZ ČR

13.45–14.00

Standardy elektronického zdravotnictví – dokumentace a zajištění
interoperability jako základní kameny digitalizace

MUDr. Miroslav Zvolský, vedoucí odboru Národní centrum elektronizace
zdravotnictví, ÚZIS ČR

14.00–14.15

Standardy zdravotnické dokumentace
Ing. Hynek Kružík, konzultant Národního centra elektronického
zdravotnictví, MZ ČR

14.15–15.30

Pomůže zavedení digitalizace a telemedicíny ke zvýšení kvality zdravotní péče?

Moderátor:

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

14.15–14.30

Klinická telemedicína v každodenní praxi
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA, přednosta I. interní kliniky – kardiologické FN Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí Národního telemedicínského centra FN Olomouc

14.30–14.40

Zapojení zdravotních pojišťoven – co je nutné pro úhradu
Ing. Miroslav Jankůj, PhD., vedoucí oddělení ambulantních zdravotnických zařízení VZP ČR

14.40–14.50

Právní aspekty a legislativní novinky z oblasti digitalizace a telemedicíny
JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, statutární zástupce ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

14.50–15.00

Interpretace zákonných úprav pro distanční medicínu
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát, Šustek & Co., advokátní kancelář

15.00–15.10

Projekt NPO telemedicína. Otevřená platforma
Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, obchodní náměstek FN Olomouc Národní kardiovaskulární informační systém, projekt e-lab

15.10–15.30

Diskuse

 • Ing. Miroslav Jankůj, PhD
 • Jiří Pecina, MBA, Meddihub
 • Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA
 • doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D
 • JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová
 • Ing. Martin Zeman, DMS

15.30–15.50

přestávka na kávu

15.50–16.50

Základní prvky zajišťující interoperabilitu

Moderátorka:

MUDr. Soňa Šuláková

15.50–16.05

Evropské nařízení EHDS a jeho dopady na digitalizaci v ČR
Mgr. Eliška Kačerová, ministerský rada Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR

16.05–16.15

Interoperabilita, role NCPeh a výměnných sítí
Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina

16.15–16.25

Jednotný přístup k zavádění služeb elektronického zdravotnictví Kraje Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek lékař, Nemocnice Pelhřimov

16.25–16.35

Standardizovaná Interoperabilita krajských výměnných sítí realitou
Ing. Daniel Rzyman, produktový manažer, STAPRO s. r. o.,
Ing. Michal Schmidt, produktový manažer, ICZ, a.s.

16.35–16.50

Diskuse

 • Ing. Jiří Batěk
 • MUDr. Jiří Běhounek
 • Ing. Michal Čarvaš, MBA
 • JUDr. Barbora Dubanská, LL.M, Ph.D, MHA
 • Mgr. Eliška Kačerová
 • Ing. Daniel Rzyman
 • Ing. Michal Schmidt
 • Ing. Martin Zeman, DMS
 • MUDr. Miroslav Zvolský

16.50–18.10

Významné projekty digitalizace a telemedicíny

Moderátor:

Ing. Václav Koudele, Strategy architect for public sector, Microsoft Central
and Eastern Europe

16.50–17.05

Využití možnosti AI v rámci digitalizace a telemedicíny
Ing. Václav Koudele, Strategy architect for public sector, Microsoft Central
and Eastern Europe

17.05–17.15

Digitalizace obrazu s AI pomáhat a léčit
Mgr. Daniel Kvak, generální ředitel, Carebot
Matěj Misař
spoluzakladatel, Carebot

17.15–17.25

Digitalizace jako nástroj propojení primární a specializované péče
MUDr. Ondřej Tefr, chief medical officer, Meddihub

17.25–17.35

Projekty digitalizace a telemedicíny v krajské nemocnici
Mgr. MUDr. Eva Misiačková, náměstek léčebné péče Nemocnice Havířov, p.o.


17.35–17.45

Činnost centra telemedicínských služeb
PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D., vedoucí Centra telemedicínských služeb, Centrum telemedicínských služeb FN Ostrava a LF OU, Ústav vývoje a klinických aplikací, z.ú.

17.45–17.55

Kvalitní ekonomické dopady monitorace pacientů s chronickými
onemocněními

doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH, zástupce ředitele pro zdravotní služby,
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s.

17.55–18.10

Diskuse

 • PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.
 • doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH
 • Ing. Václav Koudele
 • Mgr. Daniel Kvak
 • Matěj Misař
 • Mgr. MUDr. Eva Misiačková
 • MUDr. Ondřej Tefr
 • PhDr. Jan Šlajs, Ph.D., LL.M.

18.10–18.25

Vyhlášení vítězů ankety – Digitální zdravotnictví – projekt 2022

Moderátorka:
MUDr. Soňa Šuláková

Ocenění pro zadavatele a dodavatele projektů

5 oceněných projektů digitalizace v ČR

18.25

Společenský večer

(po skončení odborné části)

Pátek, 2. června 2023

9.30–11.30

Možnosti využití dotací na zavedení standardů ZD a interoperability

Moderátorka:

MUDr. Soňa Šuláková

9.30–9.45

Aktuální stav výzev IROP 2021 – 2027 v oblasti zdravotnictví
PhDr. Aleš Pekárek, vedoucí oddělení řízení, Řídící orgán IROP, MMR

9.45–10.00

Program NPO – dotační příležitosti pro digitalizaci
Ing. Stanislav Bogdanov, ředitel odboru fondů, strategií a projektového řízení, MV ČR

10.00–10.15

Předpokládané dopady nařízení EHDS na elektronizaci zdravotnictví v ČR
Mgr. Lenka Kaška, LL.M., ředitelka pro korporátní záležitosti, Pfizer

10.15–10.40

Dotační programy pro digitalizaci zdravotnictví – poskytovatelé akutní péče a psychiatrické léčebny
Mgr. Marek Vaculík, Ph.D., Senior Project Manager, eNovation

10.40–11.00

Praktický pohled na přípravu a zpracování studie k žádosti o dotaci
Bc. Vladimír Matějíček, obchodní ředitel Equica

11.00–11.10

Příklady doporučených řešení pro naplnění předpokládané legislativy
Ing. Daniel Rzyman, produktový manažer, STAPRO s. r. o.,

11.10–11.30

Diskuse

 • Ing. Stanislav Bogdanov
 • Ing. Bohdan Lajčuk
 • Bc. Vladimír Matějíček
 • PhDr. Aleš Pekárek
 • Ing. Daniel Rzyman
 • Ing. Tomáš Šedivec
 • Mgr. Marek Vaculík, Ph.D.