Ing. Jiří Batěk
člen správní rady ATDZ, generální ředitel Kyndryl Czech Republic

MUDr. Jiří Běhounek
lékař, Nemocnice Pelhřimov

Ing. Milan Blaha, Ph.D.
vrchní ředitel sekce informačních a komunikačních technologií MZ ČR

Ing. Stanislav Bogdanov
ředitel odboru fondů, strategií a projektového řízení, MV ČR

Ing. Michal Čarvaš, MBA,
předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s., člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s., předseda AČMN

PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.
vedoucí Centra telemedicínských služeb, Centrum telemedicínských služeb FN Ostrava a LF OU, Ústav vývoje a klinických aplikací, z.ú.

JUDr. Barbora Dubanská, LL.M, Ph.D, MHA
attorney at law

doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH
zástupce ředitele pro zdravotní služby, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s.

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA
náměstek ministra zdravotnictví ČR

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA
prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR a předseda správní rady ATDZ

Ing. Miroslav Jankůj, PhD.,
vedoucí oddělení ambulantních zdravotnických zařízení VZP ČR

Mgr. Eliška Kačerová
ministerský rada Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR

Mgr. Lenka Kaška, LL.M.
ředitelka pro korporátní záležitosti, Pfizer

Ing. Václav Koudele
strategy architect for public sector, Microsoft Central and Eastern Europe

MUDr. Roman Kraus, MBA
předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR

Ing. Hynek Kružík
konzultant Národního centra elektronického zdravotnictví, MZ ČR

Mgr. Daniel Kvak
generální ředitel, Carebot s.r.o.

Bohdan Lajčuk
Delivery Principal Consultant 1
Management Consulting – Cyber Security
KPMG Česká republika, s.r.o.

Bc. Vladimír Matějíček
obchodní ředitel Equica

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA,
obchodní náměstek FN Olomouc

Matěj Misař
spoluzakladatel, Carebot s.r.o.

Mgr. MUDr. Eva Misiačková
náměstkyně pro léčebnou péče, Nemocnice Havířov

Ing. Petr Pavlinec,
vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina

Bc. Josef Pavlovic
náměstek ministra zdravotnictví ČR

PhDr. Aleš Pekárek
vedoucí oddělení řízení, Řídící orgán IROP, MMR

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
poslanec, přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace

Ing. Daniel Rzyman
produktový manažer, STAPRO s. r. o.

Ing. Tomáš Šedivec,
vedoucí oddělení architektury informačních systémů veřejné správy, Odbor Hlavního architekta eGovernmentu, Digitální a informační agentura

Ing. Michal Schmidt
produktový manažer, ICZ, a.s.

Ing. PhDr. Jan Šlajs, Ph.D., LL.M.,
ředitel, EUC Klinika Plzeň

MUDr. Soňa Šuláková
moderátorka a lékařka

doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
advokát, Šustek & Co., advokátní kancelář

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA
přednosta I. interní kliniky – kardiologické FN Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí Národního telemedicínského centra FN Olomouc

MUDr. Ondřej Tefr
chief medical officer, Meddihub

JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová
statutární zástupce ředitele Ústavu zdravot- nických informací a statistiky ČR

Mgr. Marek Vaculík, Ph.D.
senior Project Manager, eNovation

Ing. Martin Zeman, DMS
ředitel odboru IT a elektronizace zdravotnictví, MZ ČR

MUDr. Miroslav Zvolský
vedoucí odboru Národní centrum elektronizace zdravotnictví, ÚZIS ČR